• Exkurzia na dermatovenerologickom stacionári

     • Dňa 8.2.2023 sme sa zúčastnili exkurzie na dermatovenerologickom stacionári na tému Fototerapia pod vedením p.učitelky Sokolovej, Derbas. Žiaci mohli vidieť a vyskúšať si rôzne prístroje, s ktorými sa teoreticky oboznámili na fyzikálnej terapii.

      Mgr. K. Derbas

     • školské kolo SOČ

     • Dňa 2.2.2023 sa uskutočnilo školské kolo Stredoškolskej odbornej činnosti. Svoje práce prezentovali žiačky 3.ročníka z odboru praktická sestra a masér. Dievčatá sa veľmi zodpovedne pripravili k prezentácií svojich SOČ.Práce boli veľmi pútavé,zaujímavé a budú prínosom nielen pre študentov,verejnosť ,ale aj pre samotných pedagógov.

      Porota mala neľahkú úlohu,ale nakoniec rozhodla o takomto poradí:

      1.miesto Aneta Petreková -3.B

      2.miesto Petra Lilgová -3.D

      3.miesto Žaneta Hancová -3.C

      Víťazkám gratulujeme a prajeme veľa úspechov na okresnom kole.učiteľky:

      Mgr.Martišová,Mgr.Kováčová,Mgr.Sokolová

     • Exkurzia v centrálnej sterilizácii FNsP Žilina

     • Dňa 1.2.2023 sa žiaci I.E triedy odboru praktická sestra zúčastnili v rámci predmetu Ošetrovateľské techniky odbornej exkurzie  na oddelení Centrálnej sterilizácie vo FNsP v Žiline.

      Exkurziou ich sprevádzala vedúca sestra oddelenia PhDr. Jarmila Mackovčáková, ktorá im zaujímavým spôsobom priblížila náplň práce na pracovisku Centrálnej sterilizácie.

      Žiaci  videli jednotlivé úseky centrálnej sterilizácie,  prístrojové, technické a materiálne vybavenie oddelenia.

      Veríme, že exkurzia bola pre žiakov prínosom, nakoľko si mohli  utvrdiť a rozšíriť nadobudnuté vedomosti.

      Mgr. Mária Ondreášová, Mgr. Jarmila Psotová, Mgr. Iveta Švajdová

     • Vyhodnotenie výtvarnej súťaže pre Červené stužky 2022

     • Po zhodnotení zaslaných súťažných pohľadníc zo 66 stredných škôl a školských zariadení, študentky SZŠ Žilina I.C PRS Erika Minarovská a Lucia Tichá dostali Čestné uznanie.

      Obom študentkám gratulujem a ďakujem za úspešnú reprezentáciu našej školy v celoslovenskej výtvarnej súťaži.

      PhDr. Beáta Krňanová

     • Muzikál Cyrano z predmestia

     • Žiaci druhého ročníka a vybraní žiaci našej školy sa 26. januára 2023 mohli ponoriť do deja muzikálu Cyrano z predmestia na Novej scéne v Bratislave. Sledovali Cyranovu neopätovanú tajnú lásku k ambicióznej speváčke Roxane v podaní Mirky Gális Partlovej, zamilovanej do Jána, ktorého stvárnil Dárius Koči.

      Tento rockový muzikál s moderným jazykom nám predstavil nezabudnuteľný príbeh o láske, kamarátstve, úspechoch a pádoch mladých ľudí.

      Ocenili sme herecké, spevácke i tanečné výkony, živú kapelu, texty a hudbu našich známych slovenských autorov a prežili hodnotný umelecký zážitok.

      Mgr. Palková a vyuč. SJL

     • Lauretta - žiačka našej školy

     • Ešte v minulom školskom roku sme ju mohli stretávať na chodbách našej školy, v súčasnosti však do školy Lauretta už nechodí. Musí sa liečiť, kým sa bude môcť vrátiť...

      Viac sa o jej príbehu a možnosti pomoci dozviete na: https://www.ludialudom.sk/vyzvy/14572

      Všetci prajeme Laurette skoré uzdravenie a tešíme sa, až sa bude môcť vrátiť znovu medzi nás. 

      Pozdravuje kolektív SZŠ a spolužiaci nielen z 3.C.

     • Fyzická záťaž praktickej sestry pri vykonávaní ošetrovateľskej starostlivosti

     •    Študenti II.D sa dňa 18.1.2023 zúčastnili prednášky o pôsobení fyzickej záťaže na pohybový aparát v práci praktickej sestry. Prednášajúca Mgr. Katarína Holienková im vysvetlila základné princípy kinestetiky v ošetrovateľskej starostlivosti. Žiaci si mohli aj prakticky vyskúšať manipuláciu s pacientom pri jeho vertikalizácii s ohľadom na správnu mechaniku tela, tak aby v budúcnosti mohli predchádzať rôznym poškodeniam svojho pohybového systému v dôsledku nadmernej záťaže a nesprávneho držania tela.

      Aj týmto jej chceme poďakovať za pútavú prednášku a cenné rady, ktoré určite študenti využijú. Ďakujeme. 

      Mgr. Z. Koperová Valentová

     • Exkurzia v SUSCCH v BB

     • Dňa 19.1.2023 sa žiačky 4. D triedy zúčastnili odbornej exkurzie v Stredoslovenskom ústave srdcovocievnych chorôb v Banskej Bystrici. SUSCCH je špecializované zariadenie pre diagnostiku a liečbu kardiovaskulárnych ochorení.

      Privítala ich námestníčka pre ošetrovateľstvo Mgr. Víglašská. Žiačky mohli vidieť ARO, koronárnu JIS, oddelenia angiológie, kardiológie, kardiochirurgie a operačné sály.

      Po jednotlivých úsekoch ich sprevádzali vrchné sestry, ktoré ich oboznámili so špeciálnym prístrojovým a technickým vybavením.

      Po skončení exkurzie si pozreli centrum mesta a OC Europa.

      Mgr. Švajdová, Mgr. Ondreášová.

     • Exkurzia v CSS TAU v Turí

     • 18.1.2023 sa žiaci IV.E triedy odboru praktická sestra zúčastnili odbornej exkurzie v CSS TAU v Turí. Toto veľké centrum sociálnych služieb poskytuje sociálne služby vo viacerých formách: dom sociálnych služieb, špecializované zariadenie, zariadenie podporovaného bývania, poradenské centrum. Služby sú poskytované ako celoročné bývanie, týždenné bývanie, alebo ako ambulantná forma.

      Veľmi sa nám páčilo estetické prostredie a vybavenie zariadenia, zaujali nás najmä rôzne miestnosti s rôznym zameraním pre obyvateľov: sklárska dielňa, stolárska dielňa, dielňa na výrobu sviečok, vyšiváreň, spomienková miestnosť, rehabilitačná miestnosť, farebne nasvietená relaxačná miestnosť...

      Okrem iného mali žiaci možnosť vidieť ďalšie zariadenie, v ktorom by sa mohli po skončení štúdia zamestnať.     

      Mgr. Kováčová, PhDr. Krňanová

     • Medzinárodný prieskum medzi študentmi zdravotníckych škôl 2022

     • Pripomíname žiakom, ak ste dotazník ešte nevyplnili o možnosti hlasovania a vyjadrenia svojho názoru.

      Hlavným cieľom prieskumu „Barometer medzi študentmi zdravotníckych škôl 2022“ – prieskumu medzi budúcimi zdravotnými sestrami  je zistiť, kam majú študenti namierené po ukončení štúdia, definovať dôvody ich rozhodnutia a pomôcť s personálnou stabilizáciou v českom a slovenskom zdravotníctve.

      Tento prieskum je cielený na študentov stredných zdravotníckych škôl, vyšších odborných zdravotníckych škôl a vysokých zdravotníckych škôl.

      DOTAZNÍK NÁJDETE TU: http://www.hc-institute.org/cz/dotazniky/barometer-medzi-studentmi-zdravotnickych-sk-l-2022.html

      Možnosť vyplniť tento dotazník je študentom otvorená od soboty 1.10.2022 do 31.1.2023

     • Vianočné prianie

     • Príjemné prežitie vianočných sviatkov,

      v novom roku pevné zdravie, 

      lásku a veľa osobných

      a pracovných úspechov

      Vám želá 

      Mgr. Daniela Peclerová a kolektív SZŠ Žilina

     • Stíšme sa, aby sme mohli počúvať...

     • Už sú za rohom! Najkúzelnejšie obdobie roka sa blíži. K predvianočnému času patria vianočné trhy, stretnutia s priateľmi, voňavé jedlá, nápoje, príjemná hudba. Prvé vianočné trhy sa konali vo Viedni v roku 1298 a táto milá tradícia sa neskôr rozšírila do celého sveta.  

      V utorok 20.12. 2022 rozvoniavali po celej škole vianočné medovníky, koláče, wafle, toasty, punč a atmosféru dopĺňali vianočné koledy. Naši žiaci nám opäť v plnej paráde predviedli svoju kreatívnosť, talent, zručnosť a my sme tak mohli odísť domov s rôznymi darčekmi pre našich najbližších.  

      Nakŕmili sme však aj svojho ducha, keďže sa u nás konalo aj krátke divadelné predstavenie a my sme sa na malý moment stíšili, aby sme mohli počúvať... Vďaka našim šikovným žiakom, ktorí vystúpenie zodpovedne pripravovali, sme si mohli pripomenúť a priblížiť skutočný význam a zmysel vianočných sviatkov. Pevne veríme, že nám odpustíte drobné nedostatky, keďže aj nás počas príprav viackrát „navštívila“ choroba, viacerí zúčastnení nám vypadli a doslova zo dňa na deň sme museli nájsť za nich náhradu. 

      Výťažok z vianočných trhov (130 eur) bude venovaný na dobročinný účel pani Michaele, ktorá trpí závažným ochorením a jej liečba si vyžaduje vysoké náklady. Dúfame, že sme aspoň malou kvapkou prispeli k zlepšeniu situácie.  

       Mgr. Lucia Jantošová  

     • TEAMWORK

     • Dňa 19. 12. 2022 sa uskutočnila na našej škole súťaž z ANJ s názvom Teamwork.  Žiaci  2. ročníkov pracovali spoločne v tímoch, ktoré si vopred vyžrebovali pri riešení rôznych cvičení. Tieto úlohy boli rozdelené do 4 hlavných kategórií (listening, vocabulary, reading, speaking).  Po celkovom sčítaní bodov sa žiaci umiestnili na týchto miestach:

      1. miesto: Lanková Michaela 2.C a Časnochová Rebeka 2.B
      2. miesto: Tomaščíková Sofia 2.C a Majková Lenka 2.D
      3. miesto: Mažáriová Adriana 2.D a Poliaková Vanesa 2.C
     • Kniha - priateľ človeka

     • V rámci prípravy na maturitnú skúšku sme so skupinou nemčinárok vytvorili nástenku v učebni č. 203, na tému: Kniha - priateľ človeka. Žiačky si pomocou spracovanej témy opakujú a utvrzujú nadobudnuté vedomosti na danú tému. 

      E. Vargová 

     • Exkurzia v Domove vďaky

     • 21.12. 2022 sa žiaci IV.E triedy odboru praktická sestra zúčastnili odbornej exkurzie v Domove vďaky - zariadení pre seniorov.

      Prezreli sme si priestory, vybavenie, videli sme niekoľko nápaditých kompenzačných pomôcok (zdvihák pre hypomobilných na postavenie klienta z kresla či zo stoličky, nadstavce na wc pre šetrenie bedrových a kolenných kĺbov klientov a lepšiu sebaobsluhu, zdvihák do vane pre imobilných...). Potom sme sa venovali samotným klientom zariadenia, ktorých je 29.

      Zaspievali sme si koledy v sprievode gitary aj bez, trocha sme sa porozprávali, pomohli sme klientom rozbaliť niekoľko darčekov, aj sami sme nejaké darčeky doniesli (zatiaľ čakajú pod stromčekom :) ) Každý klient dostal aj vianočný pozdrav vyrobený žiakmi. 

      Predvianočný čas nás priamo ponúka k tomu, aby sme sa snažili o ľudskú blízkosť. Je však dôležité uvedomiť si, že priblíženie sa k človeku je denný chlieb zdravotníka. Veríme, že dnešné stretnutie bolo obohacujúce obojstranne.

      Mgr. G. Kováčová, Mgr. K. Čelková