• Kampaň Červená stužka

     • V šk.roku 2021/2022 prebiehala Kampaň Červené stužky ( boj proti HIV/AIDS) . Do  pätnásteho ročníka  celoslovenskej kampane Červené stužky sa zapojila aj naša škola.

      Vo výtvarnej súťaži stredných škôl  na tému : Logo pre Červené stužky,   naša žiačka I. C PRS Dáša  Jánošíková -  dostala cenu primátora Žiliny . Do tejto súťaže a do  tejto kategórie sa zapojilo 72 stredných škôl. Po prvýkrát za existencie pätnásťročnej  súťaže naša škola získala nejaké ocenenie a to vďaka Dáši Jánošíkovej .V posledný deň školského roku prišiel túto cenu odovzdať na pôdu našej školy  primátor mesta Žiliny Mgr. Peter Fiabáne.

      Dáši gratulujeme a žiakom prvého ročníka ďakujem za  zapojenia sa do tejto výtvarnej súťaže .

      PhDr. Mária Ostráková  - koordinátor kampane  Červená stužka