• Potulky mestom

     • V priebehu novembra 2022 sa študenti 4.B, 4.E a 4.F zúčastnili prehliadky mesta Žilina v anglickom jazyku v rámci prípravy na maturity. Spolu so sprievodkyňou sme prešli významné miesta mesta Žilina a dozvedeli sme sa nové fakty a informácie o našom meste a jeho bohatej histórii. Dúfame, že nadobudnuté vedomosti naši maturanti využijú pri maturitnej skúške.

      Vyučujúce ANJ

     • Jazykovo – historická exkurzia do Viedne

     • Dňa 6. 12. 2022 sa 53 žiakov prvého a druhého ročníka a štyri pani učiteľky  zúčastnili jazykovo – historickej exkurzie do citadely valčíkov a kávy - Viedne. Okrem zážitku z nemecky hovoriaceho prostredia s možnosťou konverzácie v cudzom jazyku navštívili zámok Schönbrunn, ktorý je najnavštevovanejšou pamätihodnosťou mesta. Pôvodne lovecký zámok bol do roku 1918 letnou rezidenciou Habsburgovcov. Obývala ho napr. i  Mária Terézia s rodinou, či cisár František Jozef I. s  manželkou  Alžbetou, prezývanou Sissi. Jeho názov pochádza zo slov „schöner Brunnen“ (krásna studňa), pretože tu zo zeme vyvieral prameň čistej vody. Rozsiahly komplex má 1440 miestností, 200 kuchýň, sprístupnených turistom je však len 45.

      Po historicko - kultúrnom zážitku sme sa išli naladiť na Vianoce a vianočnú atmosféru, ktorú sme si vychutnali na vianočných trhoch pri Prírodno – historickom múzeu a pri Radnici. Kto sa chcel zohriať a nasať ďaľšie informácie z minulosti, mohol ísť navštíviť aj múzeum, kde bol vstup voľný.

      Vianočné trhy nás zaujali svojou neopakovateľnou atmosférou. Stromy boli vyzdobené rôznymi svetielkami a stánky lákali svojím vianočným tovarom. Niektorí sa pokochali trhom, iní sa povozili na retro kolotoči, alebo využili aj možnosť korčuľovania sa na zľadovatenej ploche.

      Cestou späť sme sa zastavili na malé nákupy v Avione v Bratislave.

      Na záver sme unavení a plní zážitkov nastúpili do autobusu. Zážitky v nás zostanú ešte dlho. Veď o tom predsa exkurzie a výlety sú, čo poviete? Veríme, že aj na budúci rok si návštevu Viedne nenecháme ujsť!

      E. Vargová

     • „Moja mobilná fotografia“- VYHODNOTENIE !!!

     • Prvé miesto- odborná porota: Praha a labuť- Filip Zvarík IV.B

      Prvé miesto- hlasovanie na FB: 119 hlasov- Adelka Štaffenová III.A

      Víťazom srdečne gratulujem!

      Ďakujem všetkým žiakom, ktorí sa zapojili do súťaže a rovnako ďakujem za podporu v hlasovaní na FB. 

       

      Teším sa na Vás opäť o rok.

      Katarína Holienková

     • Deň otvorených dverí 2022 - ako sme sa prezentovali

     • 7. decembra 2022 Stredná zdravotnícka škola v Žiline otvorila svoje dvere a privítala vyše 500 žiakov základných škôl, ich rodičov, starých rodičov a učiteľov základných škôl.

      Návštevníci si v sprievode samotných žiakov zdravotníckej školy pozreli priestory školy, zrekonštruovaného školského internátu a vynovenej jedálne.

      V rôznych učebniach, triedach a laboratóriách boli oboznámení s obsahom štúdia jednotlivých študijných odborov. No najmä si v našich odborných učebniach zážitkovou formou vyskúšali prácu asistentov výživy, masérov, praktických sestier aj zdravotníckych laborantov.

     • Ekotopfilm - Envirofilm

     • Dňa 6. 12. 2022 sa žiaci I. B triedy zúčastnili festivalu filmov o trvalo udržateľnom rozvoji Ekotopfilm - Envirofilm v OC Max v Žiline. Žiaci mohli vidieť niekoľko zaujímavých krátkych filmov, ktoré netradičnou formou poukazovali na vážne ekologické problémy. Žiakom sa podujatie páčilo a ukázalo im iný pohľad na ochranu životného prostredia a našej planéty.

      Ing. Monika Sabová 

     • Deň otvorených dverí 2022

     • Sme Stredná zdravotnícka škola v Žiline a sme jednou z najväčších zdravotníckych škôl na Slovensku. Škola sa nachádza v blízkosti centra mesta Žilina.

      Pre absolventov základných škôl sa štúdium realizuje v dennom štvorročnom štúdiu v odboroch asistent výživy, masér, zdravotnícky laborant, praktická sestra.

      Pre absolventov stredných škôl sa štúdium realizuje vo forme denného pomaturitného štúdia, dvojročného externého pomaturitného štúdia a jednoročného večerného štúdia.

     • Edukácia študentov zdravotníckych odborov o základoch posunkovej reči

     • Žiačky II. E triedy sa 2. 12. zúčastnili prednášky - Základy posunkovej reči. Prednášajúce študentky 2. ročníka odboru Ošetrovateľstva v Martine žiačkám vysvetlili, ako správne komunikovať s pacientom so sluchovým hendikepom.

      Dievčatá sa naučili prostredníctvom posunkovej reči predstaviť sa a povedať nepočujúcemu základné frázy používané v bežnom živote, ktoré môžu využiť aj počas praxe v nemocnici s ľuďmi so sluchovým postihnutím. Formou aktivít si precvičili základné komunikačné zručnosti v posunkovej reči s nepočujúcim pacientom. 

      Mgr. J. Paurová, Mgr. J. Martišová

     • Prezentácia prvej pomoci na ZŠ Vendelína Javorku v Žiline

     • Dňa 28.11.2022 sa žiačky Mária Maslíková, Terézia Mešterová a Žaneta Hancová z triedy III.C, zúčastnili prezentácie prvej pomoci na Základnej škole Vendelína Javorku v Žiline.

      Pripravili si pre deti z 1.A triedy zaujímavé ukážky. Žiačky hravou formou demonštrovali ukážky z techniky ošetrovania (jednotlivé obväzy- rukavička, labka, záves HK, obväz oka, ucha atď.). Ďalej žiacky demonštrovali na modeli človeka KPR, čo si žiaci ZŠ mohli následne vyskúšať.

      Žiacky zábavnou formou vysvetlili postupy privolania záchranných zložiek integrovaného systému. Praktickým výstupom prednášky bolo, aby žiaci ZŠ nakreslili čo si zapamätali. Kresby žiakov prikladám.

      Mgr. Zuzana Šindlerová

     • Červené stužky 2022

     • 1.12. sa uskutočnilo vyvrcholenie šestnásteho ročníka kampane ČERVENÉ STUŽKY na školách Slovenska. Naša škola sa do tejto výzvy zapojila nosením červených stužiek.

      Červená stužka symbolizuje solidaritu v boji proti chorobe AIDS. Stužku navrhli členovia dobročinnej organizácie Visual AIDS v New Yorku v roku 1991 ako spomienku na tých, ktorí už tejto chorobe podľahli. Červená farba bola vybraná ako symbol krvi a života.

      PhDr. Beáta Krňanová

     • Stredoškolské majstrovstvá v zmiešanom volejbale

     • Dňa 1. 12. 2022 sa uskutočnil prvý ročných stredoškolských majstrovstiev v zmiešanom volejbale.

      Naše družstvo si vybojovalo 3. miesto. Gratulujeme družstvu za úspešnú reprezentáciu školu.

      Osobitnú pochvalu si zaslúži kapitánka družstva Barborka Súkeníková.

      P. Bučka

     • Súťaž v obväzovej technike 2022

     • Po dvojročnej pauze bola opäť na našej škole Súťaž v obväzovej technike pre prvé ročníky odboru praktická sestra.

      V príjemnej, farebnej, hravej ale aj súťaživej atmosfére si mohli zúčastnení overiť svoje nadobudnuté vedomosti a zručnosti v obväzovej technike. Súťažiaci zdolávali postupne rôzne úlohy a ukázali pred odbornou porotou, čo všetko sa naučili v prvom štvrťroku na predmete ošetrovateľské techniky.

      Všetkým zúčastneným chcem poďakovať za príjemnú atmosféru a hladký priebeh súťaže.

      Poradie víťazov:

      1. miesto        Tichá Lucia, Šupejová Sabína (I.C)

      2. miesto        Šluchová Nina, Točeková Nina (I.D)

      3. miesto        Chobotová Eliška, Minarovská Erika (I.C)

      Gratulujeme !!!

      Mgr. Katarína Klučková (organizátorka súťaže)

     • Erasmus+

     • Naša škola sa zapojila do projektu Erasmus+. Pilotného projektu sa zúčastnia vybraní žiaci tretích ročníkov v odbore Praktická sestra - 3.C, 3.D, 3.E. Výmenný pobyt bude prebiehať v meste Karviná v baníckej nemocnici. Je rozdelený na 2 mobility. Prvá mobilita je od 12.3.2023 - 25.3. 2023.

      V súčasnom období zodpovedné učiteľky pripravujú a kompletizujú administratívnu časť projektu a zároveň pripravujú žiakov v odborných učebniach na predmete Ošetrovateľské techniky a na Odbornej klinickej praxi na výkony, ktoré budú realizovať v hosťovskej nemocnici Karviná.

      Zodpovedné učiteľky : Mgr.J.Paurová, Mgr. J.Martišová

      viac na: https://szshlbokaza.edupage.org/a/erasmus

     • Odborná exkurzia asistentov výživy

     • Dňa 23.11.2022 sa žiaci štvrtého ročníka odboru asistent výživy zúčastnili odbornej exkurzie v Národnom endokrinologickom a diabetologickom ústave v Ľubochni.

      NEDÚ svojou ambulantnou a nemocničnou zložkou poskytuje vysokošpecializovanú starostlivosť. Od edukačnej nutričnej terapeutky Ing. Barbory Kasákovej  sme sa dozvedeli o náplni práce nutričných terapeutiek v ich zariadení a veľa cenných informácií o diabete.

      Vzniku chronických komplikácií je možné  zabrániť až v 85 % liečebnými opatreniami- stravou a pohybom. Súčasťou hospitalizácie je komplexná edukácia rodiny a dieťaťa s diabetom na manažment diabetu v domácom prostredí ohľadom inzulínovej liečby, nutričnej terapie, výpočtu sacharidových jednotiek, fyzickej aktivity, riešenia akútnych ochorení, hypo a hyperglykémií.

      Ing. Martina Paučová, Mgr. Petra Jantošíková

     • Olympiáda NEJ

     • Dňa 25. 11. 2022 sa na našej škole uskutočnilo školské kolo Olympiády v nemeckom jazyku. Naši nemčinári súťažili v dvoch kategóriách – úroveň B1 a A1/2. Po písomnej časti postúpili do ústnej časti školského kola a predstavujeme vám víťazov.

      V prvej kategórii zvíťazili:

      1. miesto: Ema Lutišanová, IV. C
      2. miesto: Katarína Marczinková, IV. C
      3. miesto: Tereza Schererová, IV. C

      V druhej kategórii získali:

      1. miesto: Patrícia Carachová, I. AB
      2. miesto: Sofia Koláriková, I. E
      3. miesto: Roman Oravík, III. B

      Víťazom blahoželáme a všetkým súťažiacim ďakujeme za odvahu.

      Mgr. Z. Palková a PaedDr. E. Vargová

     • Olympiáda z ANJ

     • V dňoch 22.11 a 24.11.2022 sa uskutočnila na našej škole Olympiáda z ANJ. Po celkovom vyhodnotení písomnej, ale aj ústnej časti olympiády z ANJ sa žiaci  1. – 4. ročníka  umiestnili na týchto miestach:

      1. kategória (žiaci 1. a 2. ročníka):

      • 1. miesto: Chovancová Tereza (I.D)
      • 2. miesto: Srogoň Adam (I.B)
      • 3. miesto: Papučíková Karin (I.C)

      2. kategória (žiaci 3. a 4. ročníka):

      • 1. miesto: Karaffová Simona (III.E)
      • 2. miesto: Sibilová Anna (III.E)
      • 3. miesto: Pastorková Lucia (III.E)

      Víťazom srdečne gratulujeme. Chovancovej Terezke a Simone Karaffovej budeme držať všetci palce na okresnej súťaži, kde obe budú reprezentovať našu školu=)

     • HLASUJTE ZA NÁŠ ŠKOLSKÝ PARLAMENT!

     • Dobrý deň, ctení pedagógovia, vážení rodičia, milí žiaci!

      Členovia Školského parlamentu pri Strednej zdravotníckej škole, Hlboká cesta 23, Žilina, Vás chcú poprosiť o podporu v súťaži Olympiáda školských parlamentov 2022, ktorú organizuje Rada mládeže Žilinského kraja. Do tejto súťaže sme sa zapojili i my.

      Ako pomôžete?

      Na nižšie uvedených linkoch (FACEBOOK a INSTAGRAM RMŽK) nájdete fotoalbum školských parlamentov – Olympiáda školských parlamentov 2022. Keď na uvedenom linku otvoríte fotoalbum, nájdete si v ňom školský parlament, ktorý chcete podporiť svojím hlasom. Ku fotografii školského parlamentu napíšete slovný komentár, ktorý by mal byť slušný a motivujúci (like a emodži sa nepovažujú za komentár, potrebné je napísať text).

      Náš školský parlament nájdete pod označením: ŠP Stredná zdravotnícka škola, Žilina

      Úlohou každého školského parlamentu, ktorý sa zapojil do Olympiády školských parlamentov 2022, je získať čo najviac komentárov k svojej fotografii. Komentáre z FACEBOOKU a INSTAGRAMU sa budú sčítavať. Ak jedna osoba napíše aj 10 komentárov, bude jej započítaný len jeden hlas (10 komentárov = 1 hlas). Školský parlament, ktorý získa najviac povzbudivých a motivujúcich komentárov, zvíťazí.

      Hlasovanie prebieha do 30.11.2022.

      Dúfame, že nám pomôžete, lebo hlasovať môžu všetci: pedagógovia, rodičia, starí rodičia, žiaci, kamaráti, rodinní známi atď.

      Spojme sa a ukážme našu silu! Bojujme za nás!

      Zdravotníci vždy pracovali, pracujú a budú pracovať ako jeden tím.

       

      ĎAKUJEME!!!

       

      Členovia ŠP pri SZŠ Žilina

      facebook:www.facebook.com/RadaMladezeZA

      instagram: https://www.instagram.com/p/Ck_xD3VKstF/?igshid=MDJmNzVkMjY=