• Exkurzia v SHMÚ

     • Dňa 6. 11. 2019 sa žiaci IV. B zúčastnili na exkurzii v Bratislave. Cieľom ich cesty bol SHMÚ, kde absolvovali prednášky s odborníkmi na tému klíma a ukážku meteorologickej záhradky. Získané informácie využijú pre svoj ďalší rozvoj v oblasti liečby klímou-klimatoterapie.

      Zuzana Sinaková

     • Vincent Hložník

     • Dňa 5. 11. 2019 žiaci IV. C triedy ZDA s vyučujúcimi Mgr. E. Hanuliakovou,  PhDr. M. Kováčovou a PhDr. O. Ondrášovou navštívili Považskú galériu umenia v Žiline po odbornej praxi.

      Vo výstavnej sieni na 2. poschodí sme si pozreli expozíciu Vincenta Hložníka venovanú 100. výročiu narodenia umelca (1919 vo Svederníku). V rokoch 1937 – 1942 študoval na Umeleckopriemyselnej škole v Prahe u profesorov F. Kyselu a J. Nováka. Absolvoval študijné pobyty v Taliansku, Maďarsku, Francúzsku, Mexiku a  inde. Po štúdiách sa vrátil  do rodného  Svederníka, neskôr  žil  a  tvoril  v  Žiline.

      V roku 1952 začal pedagogicky pôsobiť na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave. V roku 1958 bol  menovaný  za  profesora  a  stal  sa  rektorom  VŠ. Do roku 1972 viedol  oddelenie  voľnej  grafiky a knižnej ilustrácie. V „normalizačnom období“ v roku 1972 bol prinútený zo školy odísť. Od tej doby pôsobil ako umelec v slobodnom povolaní. Zomrel v roku 1997 v Bratislave.

      Hložníkova  tvorba  v  oblasti  kresby  a  grafiky  je  hlboko  humanistická  a  sociálna,  je  expresívna a dynamická. Vystavené diela sú výberom z pozostalosti a daru manželky autora Viery Hložníkovej.

      Cieľom exkurzie bolo: Spoznať tvorbu nášho významného umelca a rodáka V. Hložníka

      Upevniť kolektív študentov pri príležitosti blížiaceho sa Dňa študentov

      Ďakujeme všetkým zúčastneným študentkám, že sa aj v čase osobného voľna radi zúčastnili mimoškolskej  aktivity.

      Kolektív uč. SZŠ

     • Imatrikulácie

     • Ahojte, deckááááá!

          Tento rok sa opäť na našej škole uskutočnili IMATRIKULÁCIE PRVÁKOV, ktorých organizáciou bola poverená ŽŠR.

           Imatrikulácie sú jedným z dôležitých krokov v stredoškolskom živote. Je to udalosť, pred ktorou majú mnohí prváci rešpekt. No niet sa čomu čudovať, veď dostať nejakú skvelú úlohu a ešte ju i s úsmevom na tvári splniť, tak to dá skutočne poriadne zabrať každému z nás.

           Naši žiaci zo ŽŠR si dali záležať na samotnej príprave. Dúfame, že zaujali najmä výberom témy / SI ENVIRO?/ a aktivitami, z ktorých sa za brucho chytal nejeden z prítomných.

      Medzi najlepšie scénky jednoznačne patril náš slimák ANIČKA. Jednotlivé úlohy boli vtipné a zábavné, napr. také hľadanie maličkých cukríkov v múke, spev s plnými ústami vody, mačka vo vreci, enviro nápoje, separácia odpadu... . Nálada bola výborná!!!

           Samozrejme, všetko má svoj koniec. Inak to nebolo ani v prípade tejto skvelej akcie.

      Záver bol venovaný prečítaniu imatrikulačného sľubu, ktorým sa budú naši prváci riadiť po celé štyri roky pôsobenia na škole a odchod členov ŽŠR z triedy.

            Dúfame, že pre každého to bol nezabudnuteľný zážitok.

      ŽŠR

    • Žiacka školská rada
     • Žiacka školská rada

     • V dňoch 18.10-20.10.2019 som mala možnosť zúčastniť sa medzinárodnej konferencie Motivácia - skok k zážitku v Bečve na Morave. Konferencia bola zorganizovaná Radou mládeže Žilinského kraja, Radou dětí a mládeže Moravskoslezského kraje a určená aktívnym členom ZŠR. Zúčastnili sa aj mladí ľudia z rôznych krajín /Taliansko, Turecko, Španielsko, Nemecko, Francúzsko/, ktorí sú zapojení do projektu Erasmus +.

           Program bol obohatený team buildingom, kde sme sa spoznávali a vymieňali si poznatky o motivácii mladých ľudí, zároveň sme sa zdokonaľovali v komunikácii v anglickom jazyku. Nevyhli sme sa ani turistike s adrenalínovou jazdou na kolobežke.  Nadviazala som kontakt so zahraničnými študentmi, s ktorými som naďalej v kontakte a pracujeme na spoločnom stretnutí. Organizácia bola výborná a program ešte lepší.

          Touto cestou sa chcem poďakovať za možnosť zúčastniť sa tejto veľkolepej medzinárodnej konferencie.

      Bianka Lúdiková, 3.D, členka ŽŠR

     • Žiacka školská rada

     •     V dňoch 25. – 27. októbra 2019 sa žiačka 2.B triedy, Barbara Jakubíková, zúčastnila vzdelávania nových členov zo žiackych školských rád, ktoré bolo realizované Radou mládeže Žilinského kraja.

          Vzdelávanie bolo zamerané na podporu a skvalitnenie činnosti žiackych školských rád na stredných školách a osobnostný rast jej nových členov.

          Bližšie informácie sú uvedené pod textom.

      ŽŠR

     • Žiacka školská rada

     • V dňoch 4.–6. októbra 2019 sa žiačka 3.AB triedy, Alžbeta Mažgútová, zúčastnila 1.fázy akreditovaného vzdelávania, ktoré bolo realizované pod záštitou predsedníčky Žilinského samosprávneho kraja – Eriky Jurinovej.

          Vzdelávanie bolo zamerané na rozvoj osobnosti žiaka ako lídra Žiackej školskej rady. Naša Betka po absolvovaní aj 2. fázy uvedeného vzdelávania získa OSVEDČENIE s celoštátnou platnosťou.

      ŽŠR

     • Exkurzia v Hospici Božieho Milosrdenstva v BB

     • Dňa 22.10.2019 sa trieda 4.E odbor ZDA zúčastnili odbornej exkurzie v Hospici Božieho Milosrdenstva v BB. Exkurzia bola zameraná na paliativnu a hospicovu starostlivosť. 

      Mgr. Katarína Slyšková

     • Svetový deň potravy

     • 16.októbra 2019 sme si pripomenuli Svetový deň potravy. Tento deň je jeden z medzinárodne uznávaných dní podľa Svetovej zdravotníckej organizácie a zapísal sa do dejín v roku 1979. Uznávajú ho vo viac ako 150 krajinách po celom svete, vrátane Slovenska. Výživa ovplyvňuje zdravotný stav od 40 do 80 %. Vyvážená výživa tvorí systém zodpovedajúci  odporúčaniam podľa najnovších vedeckých poznatkov. Je biologicky hodnotná a obsahuje vyvážený pomer bielkovín, tukov, sacharidov, vitamínov a minerálnych látok.

      Úlohou asistentov výživy je aj prezentácia správnych spôsobov stravovania a práve preto si žiaci štvrtého ročníka odboru asistent výživy pripravili degustáciu rôznych pokrmov – nátierky z červenej repy,  čerstvej jablkovej šťavy a tiež prezentovali nepečené RAW koláčiky, čím upriamili pozornosť na využívanie ovocia, zeleniny, orechov v rôznych podobách v stravovaní.

      Surová strava je jednou z možností  - medzi jej prednosti patrí vyšší príjem vitamínov, minerálnych látok, ekologickosť, jednoduchšia príprava. Nevýhodou je pri pravidelnej konzumácii väčšie množstvo antinutričných (nežiaducich) látok, ťažšia stráviteľnosť, finančná náročnosť, riziko kontaminácie mikroorganizmami, keďže strava sa tepelne neupravuje. Aj z týchto dôvodov je napríklad alternatívna RAW príprava ako doplnok k strave pripravenej varením,  nie však ako jediný spôsob stravovania s vylúčením tepelne upravených jedál.

      Ing.Martina Paučová, Mgr. Petra Jantošíková, žiaci štvrtého ročníka odboru asistent výživy.

     • Vymeň jablko za Ne-skúšanie

     • Tematický týždeň zvýšenej konzumácie ovocia a zeleniny v rámci Svetového dňa potravy, ktorý si každoročne pripomíname 16. októbra. Na škole tento de)bude prebiehať akcia: Vymeň jablko za Ne-skúšanie.

      Kto sa pridá???

     • Aktivity - maséri

     • Žiaci tretieho a štvrtého ročníka v odbore masér počas uplynulých dní podnikli rôzne aktivity. Masážami povzbudili svojich budúcich kolegov na Športovom dni zdravotníkov, kde si počas prestávok stihli vyskúšať aj niektoré disciplíny. Pomocnú ruku neváhali podať klientom s vážnym ochorením sclerosis multiplex účasťou na Dni otvorených dverí občianskeho združenia Scarabeus. Aby nezostali len pri práci, navštívili náučné podujatie Žilinskej knižnice, kde si zábavnou formou pripomenuli, ako sa slušne správať, zhrnuli si základy etiky a etikety. Dúfame, že boli tieto činnosti pre nich prínosné, nahromadením množstva nových skúseností a poznatkov, ktoré uplatnia v budúcnosti.

      Mgr. Zuzana Sinaková

     • Burza informácií Žilina

     • Dňa  10.10.2019 sa konal XIII.ročník prezentácie stredných škôl a vybraných zamestnávateľov pod názvom  " Burza informácií"

      Burza sa konala v priestoroch Hotela Slovakia v Žiline. Ponúkali sme informácie o študíjnych odboroch na našej škole, ale aj podmienkach prijatia na našej škole, ktoré budú  po schválení zverejnené na stránke školy.

      Žiaci predvádzali a prezentovali ukážky praktického vyučovania - ukážky prvej pomoci, meranie  TK , meranie  BMI a zároveň masáž ruky. 

      PhDr. Mária Ostráková

     • Prednášky na RÚVZ v Žiline

     • Dňa 9.10. 2019 sa žiaci III.B zúčastnili prednášky na RÚVZ v Žiline. Témy boli zamerané na význam hygienickej dezinfekcie rúk v prevencií šírenia nozokomiálnych nákaz a o princípoch vakcinácie. Žiaci mali možnosť prakticky si vyskúšať dezinfekciu rúk podľa ukážky a následne skontrolovať pomocou prístroja, či dezinfekciu vykonali správne. Odborné vedomosti nám odovzdali MUDr. Gabriela Košecká a PhDr. Alena Fialová, PhD.

      Mgr. Katarína Holienková

    • Etika v médiách alebo Iba tak s Antonom Laučekom
     • Etika v médiách alebo Iba tak s Antonom Laučekom

     • Dňa 7. októbra 2019 sa v spolupráci s Katedrou mediamatiky na Žilinskej univerzite v Žiline uskutočnila na Strednej zdravotníckej škole v Žiline beseda so známym slovenským spisovateľom doc. PaedDr. Antonom Laučekom, PhD. Žiakov I. E a II. B zaujala téma Etika v médiách i stav súčasnej slovenskej literatúry. Stretnutie sa nieslo "iba tak"  v humornom duchu a bolo okorenené zaujímavými i bizarnými príbehmi z pera tohto známeho spisovateľa.

      Mgr. Milada Sakalová

     • Kompresívna terapia v lymfológii

     • Žiaci štvrtého ročníka odboru masér sa 9.10. 2019 zúčastnili odbornej prednášky na tému: Kompresívna terapia v lymfológii. Teoretické a praktické poznatky si osvojili pod vedením Andrei Martinkovičovej, ktorá sa zaoberá kompresnou terapiou v angiológii a lymfológii. Kompresívna terapia je neoddeliteľnou súčasťou komplexnej terapie lymfedému. Žiaci mali možnosť oboznámiť sa s rôznymi druhmi kompresívnych obväzov, návlekov, podložiek z rôznych druhov materiálov. Pozorovali ich priedušnosť, senzibilitu, ťažnosť. Prakticky si vyskúšali aplikovať kompresívnu bandáž na dolnú a hornú končatinu. 

      Mgr. Katarína Holienková

     • Svet nepočujúcich

     • Dňa 8.10.  2019 sa uskutočnila prednáška pre žiakov  na tému " Svet nepočujúcich ". V rámci prednášky sa žiaci dozvedeli o problematike nepočujúcich občanov,hlavne o bariérach v komunikácii medzi sluchovo postihnutých pacientov a zdravotníkmi. Žiakom boli poskytnuté aj informácie v oblasti vzdelávania tlmočníkom posunkovej reči a artikulačných tlmočníkov. Prednášky sa zhostila p. Mgr. Jana Filipová - predsedkyňa Krajského centra nepočujúcich ANEPS Žilina, ktorá je aj zároveň poslankyňou mestského zastupiteľstva v Žiline.

      Mgr. E. Kubová

     • Svetový deň mlieka v školách

     • Dňa 30.9.2019 sa aj žiaci odboru asistent výživy pridali ku oslave Svetového dňa mlieka v školách, ktorý si každoročne pripomíname 25. septembra. Propagáciou, degustáciou prispeli k zvýšeniu povedomia, upriamili pozornosť na význam jeho príjmu. Konzumácia mlieka a mliečnych výrobkov sa radí medzi dôležité požiadavky vyváženej výživy nielen rastúceho organizmu.

      Ing.Martina Paučová

     • Župná kalokagatia 2019

     • V dňoch 27.9. 2019 a 4.10. 2019 sa uskutočnilo krajské a celoslovenské kolo „Župnej kalokagatie“. Súťaž sa konala  na Spojenej škole, Rosinská cesta 4, v Žiline. Naše študentky  z III.D ZDA Michaela Franková, Natália Kováčiková, Bianka Lúdiková, Kristína Lukáčová, Naďa Roubalová a Katka Sapietová mali za úlohu predviesť a vysvetliť niektoré postupy pri poskytovaní prvej pomoci a to pri resuscitácii dojčaťa a dospelého a  pri dusení sa cudzím telesom. Súťažiaci si mohli aj poskytovanie prvej pomoci vyskúšať na figurínach.

      Mgr. Z. Koperová Valentová

     • Biela pastelka

     • Dňa 20. 9. 2019 sa uskutočnila verejná zbierka „Biela pastelka“ na podporu nevidiacich a slabozrakých ľudí. Zbierky sa zúčastnili študentky III.D ZDA, ktoré v uliciach Žiliny rozdávali symbolickú bielu pastelku za dobrovoľný príspevok. Ďakujeme za snaživosť žiačkam, ktoré sa snažili aj takýmto spôsobom podporiť dobrú vec.   

      Mgr. Z. Koperová Valentová

     • Deň jazykov

     • Dňa 27.9.2019 sa konal Deň jazykov zameraný na anglický jazyk, ku príležitosti Európského týždňa jazykov. Žiaci spolu s pani učiteľkami anglického jazyka pripravili 6 stánkov, kde bol prezentovaný šport, cestovná kancelária, jedlo a nápoje, knihy, kvízy, hudba a info stánok o Írsku. Spolužiaci sa mohli dozvedieť veľa zaujímavých informácií, vypočuť si typickú hudbu a ochutnať tradičné anglické jedlá. Nakoniec si spoločne zatancovali typický írsky tanec.

      Učiteľky anglického jazyka