• Športom ku zdraviu

     • Pozývame všetkých študentov našej školy k zapojeniu sa do súťaže vo výstave fotografií na tému:

      Športom ku zdraviu     

      Súťažiť sa bude o najkrajšiu fotografiu, ktorá zachytáva ľubovoľnú športovú aktivitu žiakov v súčasnosti. Do súťaže sa môžu zapojiť žiaci všetkých ročníkov a študijných odborov našej školy. Fotografie bude treba odovzdať v kabinete č. 13 – Ondrášová alebo č. 211 – Hanuliaková po vianočných prázdninách 13. 01. 2020.

      Výstava fotografií sa uskutoční od 14.01.2020 do konca mesiaca.

      Hlasovať bude celá škola (učitelia a žiaci). 

      viac na: Sportom_ku_zdraviu2019.pdf  

     • Chôdzou ku zdraviu

     • Milí žiaci, blíži sa termín Európskeho týždňa mobility, kedy sa môžete už tradične v termíne od pondelka 16. 9. do nedele 22. 9. zapojiť do podujatia „Chôdzou ku zdraviu“. Odmenou za splnenie podmienok bude pre vás zelená karta, ktorá Vás oprávni jedenkrát odmietnuť ústnu odpoveď na ľubovoľnom predmete. Urobte niečo pre seba, svoje zdravie a ochranu životného prostredia. Zúčastniť sa môžu všetci žiaci Strednej zdravotníckej školy Žilina bez obmedzenia. Bližšie informácie nájdete v prílohe tejto správy.

      viac informácií:Zelena_karta_plagat_2019.docx​​​​​​​

      Mgr. Zuzana Sinaková

     • Začiatok školského roka

     • Dňa 2.9.2019 bude otvorenie školského roka v triedach  na triednických hodinách podľa rozpisu: o 8:00 pre žiakov prvých ročníkov a o 9:00 pre žiakov 2., 3., 4.ročníkov.

      Žiaci prvého ročníka prinesú fotokópiu vysvedčenia 9. ročníka. Žiaci 2. 3. a 4 ročníka budú dostávať aj učebnice (doniesť tašky).

      Žiaci, ktorí sú oslobodení od telesnej výchovy, prinesú vyplnené oslobodenie od lekára a žiadosť o oslobodenie najneskôr do 6.9.2019.

     • Oznam

     • Oznamujeme žiakom, že potvrdenia o návšteve školy pre školský rok 2019/2020 na dopravu vydávame od 26.08.2019 do 28.8.2019 od 10.00 do 12.00 hod. Uvedené potvrdenia vybavujeme aj poštou (do obálky priložiť obálku so spiatočnou adresou a známkou).

      V prvý deň nového školského roka 2019/2020 žiak dostane  potvrdenie na rodinné prídavky, potvrdenie na daňový bonus, potvrdenie na vlak a 4  potvrdenia pre rôzne účely.

     • Prianie k prázdninám

     • Stredná zdravotnícka škola praje všetkým svojim zamestnancom a žiakom príjemné prežitie letných prázdnin a dovoleniek, veľa teplých slnečných lúčov a pohodových dní.

     • Športový deň

     • Dńa 27.6.2019 sa uskutočnil na našej škole športový deň. Všetci mali dobrú náladu a ukázali svojho špportového ducha...  :)

     • Vedomostná súťaž z odborných predmetov

     • Dňa 27. júna 2019 sa na Strednej zdravotníckej škole uskutočnila Vedomostná súťaž z odborných predmetov. Súťaž bola určená pre 1. ročník študijného odboru ZDA. Medzi sebou súťažili 3 družstvá. Prvé družstvo zastupovali žiačky I. E triedy (Radvaniaková Soňa, Ďurišová Simona), druhé družstvo zastupovali žiačky I. AB triedy (Morgošová Alexandra, Gajdošíková Vanda) a tretie družstvo zastupovali žiačka I. D triedy (Brňaková Eliška, Zbyňovcová Dominika). Otázky zo súťaže boli zamerané na vedomosti získané z predmetov Latinský jazyk, Anatómia a fyziológia, Zdravie a klinika chorôb, Základy ošetrovania a asistencie a Biológie. Prvé miesto obsadili žiačky I. AB triedy, na druhom mieste skončili žiačky I. D triedy a tretie miesto získali žiačky I. E triedy. Každé súťažné družstvo dostalo sladkú odmenu. Víťazkám srdečne blahoželáme!

      Mgr. M. Zigová

     • STOP drogám

     • Dňa 21.6.2019 sa žiačky I.E Dominika Bohiníková, Adriána Ďurišová, Linda Fučková, Vanessa Cholujová, Kristína Tabačíková, Michaela Gumančíková a Eilška Galová zúčastnili projektu "STOP drogám", ktorý má už na našej škole niekoľkoročnú tradíciu. Zaujímavým a pútavým spôsobom sa snažili svojim spolužiakom vysvetliť a poukázať na nebezpečenstvo, ktorému sa ľudia vystavujú požívaním alkoholu, drog a fajčením.

      Prezentovali vznik rôznych závažných problémov, pôsobenie týchto látok na plod v tele matky a na novorodencov.

      Ďakujeme za ich obetavý prístup, výbornú prípravu a veríme, že ich úsilie nebolo márne a svojím vystupovaním zapôsobili na svojich rovesníkov a donútili ich zamyslieť sa nad škodlivosťou drog.

      Ing. I. Kubicová, Ing. M. Sabová

     • PROJEKT „BALZAM NA DUŠU”

     •    Vo štvrtok, 13.06.2019 počas horúceho dňa sa naša škola zapĺňala seniormi Strednej zdravotníckej školy a klientami zo Zariadenia pre seniorov, Domova sociálnych služieb a útulku na ulici Republiky – Harmónia.

         Privítali sme ich v rámci projektu Balzam na dušu. Naši talentovaní žiaci I.B, I.D a II.B si pre nich pripravili zmes ľudových a moderných piesní, krátku prózu a tanček, žiaci I.C sa postarali o prepravu vozičkárov do našej školy. Žiaci z odboru asistent výživy im pripravili malé, chutné občerstvenie a ľadový čaj. Všetkým patrí veľké ĎAKUJEM !

         Sme radi, že seniori prijali naše pozvanie, želáme im veľa zdravia a tešíme sa na ďalšie stretnutie v novom školskom roku.

      Mgr. M. Korbelová

     • Chemická olympiáda

     • Dňa 13.6.2019 sa uskutočnila súťaž pre žiakov 1. a 2. ročníka, kde si žiaci preverili svoje vedomosti z chémie. Zúčastnilo sa 35 žiakov z rôznych tried a tí najlepší boli: Anežka Ujmiaková I.AA (1. miesto), Erika Fajbíková II.D ( 2. miesto), Michaela Mrázová II.C (3. miesto). 

      Srdečne blahoželáme!

      Ing. M. Sabová

     • Projekt  Health&Lifestyle In A Digital World

     • V období február až jún sa žiaci III. B triedy zúčastnili na eTwinningovom projekte  Health&Lifestyle In A Digital World (Zdravie a životný štýl v digitálnom svete). Spolupracovali s rovesníkmi z Poľska, Rumunska a Turecka. Žiaci sa zoznámili s možnosťou cezhraničnej komunikácie vďaka internetovému priestoru Twinspace. Zlepšili sa v Anglickom jazyku a uplatnili medzipredmetové vzťahy využitím poznatkov z rôznych predmetov.

      Na začiatku spolu diskutovali o zdravom životnom štýle a vzájomnou spoluprácou vytvorili dotazník, ktorý po schválení organizátorom vyplnili. Podľa našich predpokladov boli odpovede na niektoré otázky nelichotivé a odhalili mnohé zlé návyky žiakov. Účastníci sa rozdelili podľa výsledkov dotazníkov do štyroch medzinárodných skupín zaoberajúcich sa oblasťami: jedlo & pitie, fitnes & šport, držanie tela a návyky životného štýlu.  Prostredníctvom fóra diskutovali, zdieľali svoje dobré skúsenosti, plagáty, videá, fotky, naučili sa využívať internetové aplikácie a digitálne technológie ako nástroj na zlepšenie zdravotného stavu. Získané informácie aplikovali do svojho života.

      Vďaka projektu sme pomohli zlepšiť zdravie a životný štýl žiakov, zmeniť ich nezdravé návyky, zlepšiť fyzickú, emocionálnu a duševnú pohodu a uvedomiť si význam digitálnych technológií na podporu zdravia.

      Mgr. Zuzana Sinaková

     • Asistent v akcii

     •    Dňa 7.6. 2019 sa uskutočnila v Prešove súťaž „Asistent v akcii“. Súťaž bola zameraná na poskytovanie prvej pomoci a na fyzickú zdatnosť. Našu školu reprezentovali Erika Fajbíková, Natália Kováčiková, Bianka Lúdiková a Naďa Roubalová z II.D ZDA. Súťaže sa zúčastnilo 15 družstiev. Naše družstvo skončilo na krásnom 7. mieste. Dievčatám ďakujeme a k umiestneniu srdečne gratulujeme.

      Mgr. Z. Koperová Valentová

     • Jazykový kvet

     • Dňa 14. 06. 2019 sa uskutočnilo v Nitre celoslovenské kolo v prednese poézie, prózy a drámy v cudzom jazyku: Jazykový kvet 2019. Po víťazstve v krajskom finále sa  žiaci Kristína Janošková z 3. B triedy a Jakub Vrchovský z 1. F triedy predstavili s krátkou divadelnou scénkou „ Der Einbrecher „.

      Vtipným príbehom o starnúcom manželskom páre vyčarili úsmev na tvárach nejedného diváka. Predviedli výborný výkon a v konkurencii najlepších škôl z celého Slovenska získali  – 2.miesto.  

      Blahoželáme!!!

      PaedDr. E. Vargová

     • Celoslovenská súťaž v poskytovaní prvej pomoci

     • Dňa 5,.6. 2019 sa žiačky III. D Simona Hrušková, Tereza Pilková a II. D Erika Fajbíková zúčastnili súťaže v poskytovaní prvej pomoci na Strednej zdravotníckej škole v Lúčenci. Súťaž bola organizovaná pod záštitou Asociácie stredných zdravotníckych škôl Slovenskej republiky. Prebiehala v súlade so štatútom súťaže v prvej pomoci. Žiaci si preverili vedomosti a preskúšali zručnosti v 8 stanoviskách, z toho bolo 5 praktické - športový úraz, pracovný úraz, dopravná nehoda, KPR, hromadné nešťastie, 1 stanovište teoretická časť - vedomostný test, 1 stanovište  "šikovnosti" a 1 stanovište "fyzická zdatnosť.

      Víťazné sa umiestnili na druhom mieste.

      Žiačkam srdečne gratulujeme.

      Mgr. Švecová Tichá Petra

     • Spotrebiteľská výchova žiakov

     • Dňa 30. a 31.5. 2019 sa žiačky Klára Lukáčová, Jana Kubáňová a Natália Rusnáková z ll. B triedy zúčastnili na slávnostnom vyhodnotení súťaže Spotrebiteľská výchova žiakov - spotreba pre život v Červenom Kláštore. Dievčatá pod vedením p.uč. Sabovej vytvorili časopis Green planet špeciál, ktorý poslali do súťaže a získali hlavnú cenu. Blahoželáme!

     • Oznam:

     • „Odbor diplomovaná všeobecná sestra sa v školskom roku 2019/2020 nebude otvárať z dôvodu malého záujmu uchádzačov“