• Valentínska kvapka krvi

     • Dňa 21. 3. 2023 od 8:00 do 12:00 sa v našej škole už po deviatykrát uskutočnila akcia: „VALENTÍNSKA  KVAPKA  KRVI“. Zúčastnili sa jej žiaci  štvrtého a tretieho ročníka. Darovanie bolo úspešné u 23 žiakov. Menný zoznam žiakov, ktorí krv darovali:  

      Mačugová Michaela, Šidlová Aneta, Daniela Bučková,( IV.E)

      Bališová Emma, Skaličanová Katarína( IV.C)  

      Jakub Jambrich, Nicolas Mažári,( IV.B)

      Kubištová Vanesa, Madajová Soňa (IV.D)

      Sedláková Vanesa, Šeligová Viktória, Kmeťová Bibiana, Brisuda Richard, Mravcová Dominika,( III.D )

      Francová Laura, Ondáková Andrea, Ondreášová Miroslava, Krkošová Sarah, Chladná Tamara, Bátoriková Petronela, Horváth Adam  (IV.A)   

      Gajdošová Natália, Mičlo Jakub (IV.F)

     • Majstrovstvá školy vo volejbale - 1.ročníky

     • Dňa 21.3.2023 sa na našej škole uskutočnil volejbalový turnaj medzi 8 družstvami prvých ročníkov.

      1. miesto obsadili žiači 1.AA
      2. miesto obsadili žiaci 1.AB
      3. miesto obsadili žiaci 1.E

      Všetkým zúčastneným ďakujeme sa skvelé nasadenie a víťazom gratulujeme

      Žiaci, ktorí obsadili 1. miesto postupujú do finálového kola

      Športu zdar Remeková, Bučka

     • Majstrovstvá žiakov stredných škôl v lyžovaní

     • Dňa 16.3.2023  naši žiaci Timotej Kalnický 2.D a Lenka Majková 2.D reprezentovali našu školu na majstrovstvách žiakov stredných škôl v lyžovaní na Malinom Brde. Súťaže sa zúčastnilo 24 škôl zo žilinského kraja. Našich žiakov chcem pochváliť za vzorné správanie a reprezentáciu. 

      Nie je dôležité vyhrať, ale zúčastniť sa!

       Športu zdar Mgr.Monika Remeková

     • Majstrovstvá školy vo volejbale

     • Dňa 13. marca 2023 sa uskutočnilo základné kolo majstrovstiev školy vo volejbale pre II. ročníky.

      Na podujatí štartovalo 6 družstiev z tried II AA,AB, II. B, II.C, II.D a II.E

      Zvíťazilo družstvo II.B-1, pred II.B-2 a na treťom mieste skončilo družstvo II.D

      Víťaz postúpil do záverečného turnaja.

      P. Bučka, M. Remeková

     • Exkurzia v SOHO 1 Wellness Žilina

     • Dňa 9.3.2023 sme sa zúčastnili exkurzie pod vedením PhDr. Holienkovej a Mgr. Derbas v SOHO 1 Wellness Žilina. Žiaci si mohli vyskúšať a vidieť rôzne procedúry termoterapie. K dispozícii mali fínsku saunu, infrasaunu, bio saunu, saunové rituály, aromaterapia a oddychové zóny. Najzaujímavejšou procedúrou bol kryobox, kde teplota dosahovala až -170°C.

      PhDr.Holienková, Mgr.Derbas

     • Krajské kolo olympiády v nemeckom jazyku

     • Srdečne blahoželáme našej postupujúcej žiačke z okresného kola Eme Lutišanovej zo IV. C, ktorá sa na Krajskom kole olympiády v nemeckom jazyku v Námestove umiestnila na krásnom 2. mieste.

      Vielen Dank 😊

      Vyuč. NEJ

     • Okresné kolo SOČ

     • Dňa 6.3.2023 sa konalo okresné kolo SOČ na Gymnáziu Hlinská v Žiline. Súťaže sa zúčastnili aj žiačky našej školy v odbore praktická sestra a masér, ktoré sa v školskom kole umiestnili na prvých troch miestach. Svoje práce prezentovali v odbore SOČ s problematikou: Zdravotníctvo, farmakológia a Psychológia, pedagogika a sociológia.

      Všetci zúčastnení podali veľmi dobré výsledky, mali zaujímavé práce s prínosom pre prax. Bolo veľmi ťažké určiť prvých troch postupujúcich do krajského kola. Naše dievčatá sa bohužiaľ neumiestnili na postupujúcich miestach, ale aj tak im patrí veľká vďaka za čas a námahu, ktorú venovali príprave svojich prác a prezentácií. Za ich aktivitu a prejav im komisia udelila čestné uznanie.

      Hlavná koordinátorka SOČ- J. Martišová

     • Lyžiarsky výcvik

     • Žiaci prvých ročníkov sa zúčastnili lyžiarskeho/snowboardového kurzu Kubínska hoľa 20.2.2023 - 24.2.2023. Lyžiarskeho výcviku sa celkovo zúčastnilo 55 žiakov, ktorí využili dotáciu od štátu 150€.

      Všetkých zúčastnených musím pochváliť za vzorné správanie a disciplínu na lyžiarskom výcviku.

      Ďakujem tiež kolegyniam za spoluprácu a za príjemný týždeň! 

      Športu zdar Mgr. Monika Remeková

     • Ošetrovateľské techniky 2.E -prednáška

     • Dňa 24.2.2023 sa žiačky II.E odbor praktická sestra na hodinách Ošetrovateľských techník zúčastnili prednášky na Tému: Prevencia komplikácií z imobility, nácvik sedu, stoja a postupnej vertikalizácie.

      Prednáška sa uskutočnila pod vedením fyzioterapeutky z chirurgického oddelenia Fakultnej nemocnice Žilina - pani Jagošovej. Prednáška bola zameraná na teoretickú časť,v ktorej si žiačky zopakovali ,ale aj získali nové teoretické vedomosti z oblasti anatómie ľudského tela. V praktickej časti si žiačky samé na sebe vyskúšali dychové cvičenia,cievnu gymnastiku,nácvik postupnej vertikalizácie u pacienta po operačnom zákroku.

      Prezentácia bola pre všetkých zúčastnených veľmi pútavá a zaujímavá. Tešíme sa na ďalšie stretnutie s pani Jagošovou.
      Mgr.Martišová, Mgr.Ondreášová

     • Občianske združenie Zdravotnícke vzdelávanie v Žiline

     • Vážení rodičia, dobrovoľní prispievatelia!
      Dovoľujeme si Vás osloviť v súvislosti s možnosťou každého zamestnanca alebo daňovníka venovať 2%(3%) zo svojej odvedenej dane na ním určené účely podľa zákona č.595/2003.
      V roku 2004 naša škola založila občianske združenie Zdravotnícke vzdelávanie v Žiline, ktorého cieľom je podporovať vzdelávacie programy a projekty v oblasti zdravotníckeho vzdelávania v škole i mimo nej. V tomto roku je možné poukázať 2%(3%) podiel dane za rok 2022 na účet občianskeho združenia, pretože je uvedené v centrálnom registri prijímateľov vedenom Notárskou komorou Slovenskej republiky.
      Ak sa rozhodnete finančne podporiť našu školu, Vaše deti, venujte pozornosť nasledujúcemu linku, kde sú uvedené bližšie informácie

      viac na: https://szshlbokaza.edupage.org/percenta2/
      Ďakujeme.
      Mgr. Erika Kubová ( predseda OZ Zdravotnícke vzdelávanie)

     • Greenfluenceri

     • sme žiaci II.B a zapojili sme sa do projektu Greenfluenceri SPP. Našim cieľom je priblížiť Vám efektívne spracovanie biologického odpadu a samozrejme celú súťaž vyhrať v mene našej školy😊, preto Vás pozývame zdieľať s nami túto cestu. Budeme šťastní za Vašu podporu a follow.

      https://instagram.com/ciern_zlato?igshid=YmMyMTA2M2Y=

      https://www.facebook.com/groups/5809943155710113/

      V priebehu nasledujúcich mesiacov Vás budeme informovať o pokroku v našom projekte a zároveň Vám budeme prezentovať naše aktivity.

      Držte nám palce a prosím, staňte sa našim podporovateľom, lebo len spolu máme šancu to vyhrať.

      Vaši mladí greenfluenceri

     • Študentský párty ples

     • Dňa 16.2.2023 sa na našej škole uskutočnil študentský ples. Moderátorky Mária Maslíková  a Vivien Lamošová sprevádzali hostí celým večerom.

      Na plesajúcich čakal bohatý program vrátane tomboly a voľby kráľovnej a kráľa plesu. Mohli sme si zatancovať vďaka skvelému DJ Lukášovi Cunovi, odfotiť sa pri fotostene s Natáliou Balvonovou a samozrejme na hostí čakalo skvelé jedlo, vďaka žiakom učebného odboru asistent výživy. O zábavu sa postarali žiaci z I. B a II.B a skvelé učiteľky tanca Katarína Kňažková a Kristína Kuricová.

      Všetci si ples poriadne užili a veríme, že budúci rok prídu opäť.

      Vaše organizátorky

     • Zdravotníci deťom

     • Dňa 20.2.2023 žiaci III.D pripravili krátku prednášku o prvej pomoci pre deti z Materskej školy na Jarnej ulici. Vysvetlili im úplne základy prvej pomoci a naučili ich, ako ošetriť malé poranenia a ranky. Deti si vyskúšali, ako ošetriť odreninu, porezaný prst, či zafixovať zlomenú ruku.

      Mgr. Bačíková

     • Veľtrh práce v zdravotníctve

     • Dňa 22.02.2023 sa žiaci III.D, odboru PRS zúčastnili Veľtrhu práce v zdravotníctve v Aule Magna JLF UK v Martine. Cieľom organizátorov uvedenej akcie bolo umožniť žiakom stredných zdravotníckych škôl, študentom fakúlt ošetrovateľstva i lekárskych fakúlt lepšie sa zorientovať na trhu práce v zdravotníctve po ukončení štúdia. Naši žiaci získali informácie o pracovných miestach v odbore praktická sestra, diplomovaná sestra i sestra Bc., Mgr. predovšetkým na Slovensku, ale i v Česku a na Morave.

      Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti, predovšetkým nemocnice ponúkali bohatý program firemných benefitov, napr. náborový príspevok pre nových zamestnancov, štipendium pre zamestnancov – praktické sestry, ktoré si zároveň zvyšujú kvalifikáciu v odbore VOŠ alebo štúdiom na fakultách ošetrovateľstva. Vybraní žiaci z III.D absolvovali workshop ošetrovania stómií a všetci sme sa zúčastnili konštruktívnej diskusie s generálnymi partnermi v Aule. Prihovárali sa nám významné osobnosti, riaditeľka odboru zdravotníctva Žilinského samosprávneho kraja PhDr. Silvia Pekarčíková, MPH, MHA,

      1. Zástupca primára chirurgického oddelenia FNsP v Žiline MUDr. Igor Bízik, námestník LPS pre chirurgické disciplíny UN v Martine Doc. MUDr. Dalibor Murgaš, PhD., MHA a zástupca spoločnosti Agel, ktorá má kvalitné zdravotnícke zariadenia v ČR i v SR.

      Veríme, že Veľtrh práce v zdravotníctve pozitívne motivoval našich žiakov a pomôže im odpovedať na otázku: „Kam, po skončení SZŠ v Žiline?“

      PhDr. Dagmar Majerníková, PhDr. Beáta Vanková

     • „Anatomický park“

     • 16.2. 2023 nás navštívilo 200 žiakov z troch základných škôl. Pozvali sme ich do  Anatomického parku, ktorý si pripravili žiaci III.B a IV.D. Naším cieľom bolo vytvoriť pre žiakov ZŠ prostredie plné zaujímavých modelov, plagátov, ukážok a informácií, ktoré súvisia s predmetom biológia a tematickými celkami Človek a jeho telo.

      Pútavou formou sme im predstavili jednotlivé sústavy ľudského tela. Jedno stanovište bolo venované ukážkam prvej pomoci. Svoje novo nadobudnuté poznatky si mohli žiaci preveriť pri skupinovom kvíze.

      Mgr. Mária Ondreášová a  PhDr. Katarína Holienková

     • Myslím, teda som...

     • Počas prvého polroka školského roku 2022/2023 sa žiaci prvých a druhých ročníkov zapájali do aktivít, ktoré sa niesli v duchu boja proti násiliu, dezinformáciám a zároveň prednášok, ktoré žiakom priblížili fungovanie EU.

      Prvou zastávkou bol workshop pripravený v spolupráci s Gymnáziom Hlinská. Žiaci sa dozvedeli o viacerých formách pravicového extrémizmu a zároveň sa pomocou praktických ukážok naučili rozoznávať tieto nebezpečné znaky vo svojom okolí.

      Druhú časť tvorila prednáška pod vedením Andreja Krchňavého, člena Európskej komisie. Jej cieľom bolo spoznať kľúčové medzníky procesu európskej integrácie a všeobecných novodobých dejín Európy, význam volieb do Európskeho parlamentu a ich vplyv na každodenný život občanov Slovenska, pozrieť sa na členské štáty v kontexte európskej integrácie. Žiaci sa taktiež dozvedeli o výhodách ktoré im EÚ prináša: zbor solidarity, Erasmus+ a pod.

      Posledná časť tohto vzdelávacieho bloku bola spojená s návštevou univerzitnej knižnice, kde sa žiaci zoznámili s akademickou pôdou univerzity a zároveň pomocou rôznych aktivít, hier a súťaži sa dozvedeli, ako rozoznávať dezinformácie a klamlivé informácie v bežnom živote.

      Verím, že tieto aktivity padli na úrodnú pôdu a žiaci si osvojili množstvo potrebných informácií.

      Mgr. Bačíková

     • Exkurzia v Sučanoch

     • 22.2. sa žiaci IV.E triedy odboru PRS zúčastnili odbornej exkurzie v psychiatrickej liečebni v Sučanoch. Venovala sa nám pani námestníčka pre ošetrovateľskú starostlivosť Mgr. Sakmarová a vedúce sestry jednotlivých oddelení. V liečebni sa liečia pacienti s rôznymi psychiatrickými diagnózami, najviac nás asi zaujala liečba závislostí (na alkohole, na liekoch) a režim na tomto oddelení. Veľa pacientov má liečbu nariadenú súdom - sú to pacienti, ktorí sa v rámci svojej diagnózy dopustili trestnej činnosti. Liečebňa je veľká, patrí k nej niekoľko pavilónov a oddelení. Videli sme aj priestory slúžiace na ergoterapiu, muzikoterapiu, arteterapiu, fyzioterapiu...

      Pani námestníčka naším prostredníctvom vyzvala žiakov našej školy, ktorí by po maturite chceli v liečebni pracovať, aby to skúsili. Počas trojmesačnej skúšobnej lehoty má každý nový zamestnanec pridelenú mentorku (skúsenú kolegyňu), ktorá ho prevedie začiatkami. V zariadení podporujú vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov, poskytujú na vzdelávanie voľno a finančné benefity. 

      Mgr. Kováčová, Mgr. Čelková

     • Srdce na dlani

     • Srdce na dlani je ocenenie výnimočných dobrovoľníkov a dobrovoľníčok, jednotlivcov aj kolektívov za ich dobrovoľné aktivity uskutočňované v prospech iných v rôznych oblastiach spoločenského života, rozvoja komunity, ochrany životného prostredia, zdravia, kultúry, umenia, výchovy, vzdelávania a i., vykonávané bez nároku na finančnú odmenu alebo akýkoľvek honorár. Rovnako je aj ocenením výnimočných projektov, ktoré svojím poslaním menia veci k lepšiemu a obohacujú tak mladých ľudí o nové a nepoznané zážitky či praktické skúsenosti.

      Tejto veľkej akcie sa zúčastnili i členovia Školského parlamentu pri Strednej zdravotníckej škole v Žiline, ktorí boli nominovaní v kategórii Dobrovoľnícky projekt roka so svojím projektom, na ktorom pracovali niekoľko rokov a šírili tak dobro v Dome sv. Lazara v Žiline. Tým spomínaným projektom bol projekt pod názvom Zaži dobrovoľníctvo, uč sa skúsenosťou, ktorého cieľom bolo poskytnúť zdravotnícku pomoc seniorom, šíriť myšlienku prosociálnosti a pomôcť i zamestnancom Domu sv. Lazara znížiť ich pracovné zaťaženie. Celý projekt bol svojím zameraním postavený na edukácii mladých ľudí, ktorí svoje teoretické poznatky využili v praktickom živote, zdokonalili sa vo svojej budúcej profesii, otvorili školu širšiemu okoliu a pomohli ľuďom, ktorí sú slabí a zraniteľní.

      Naši zaangažovaní študenti získali ĎAKOVNÝ LIST za svoju dlhodobú prácu a užili si výnimočnú atmosféru na slávnostnom oceňovaní v Mestskom divadle v Žiline. Zaujímavý bol i kultúrny program, ktorý potešil dušu každého človeka. Človeka, ktorý má cit pre hudobné umenie a dokáže vnímať tóny hudobných nástrojov ako poéziu srdca či harmóniu tela.

      Mgr. Michaela Kántorová a členovia ŠP