• Krajské kolo Olympiády v nemeckom jazyku

     • S radosťou by sme vám chceli oznámiť, že postupujúce žiačky z okresného kola Olympiády v nemeckom jazyku Ema Lutišanová, III. C a  Tereza Schererová, III. C sa zúčastnili 16. 2. 2022 v online priestore krajského kola Olympiády v nemeckom jazyku. Súťaž preverila ich jazykové znalosti, komunikačnú pohotovosť i trpezlivosť a získali ďalšiu skúsenosť do svojej jazykovej praxe.

      V krajskom kole ONEJ si 3. miesto vybojovala Tereza Schererová. 

      Srdečne  blahoželáme!

      Mgr. Zuzana Palková

     • Súťaž projektových prezentácií

     • Dňa 23.2.2022 sa uskutočnilo celoškolské kolo súťaže projektových prezentácií v anglickom jazyku pre šudentov 1. a 2. ročníka pod názvom “WE CAN DO IT”.

      Študenti si vybrali tému , ktorá je súčasťou maturitných tém z anglického jazyka.  Po triednych kolách sa najlepší dostali do celoškolského kola, kde preukázali pomerne vysokú úroveň prezentačných a jazykových zručností.

      Porota v zložení Mgr. Mária Piecková Orčíková, PaedDr. Alena Potočníková a PaedDr. Jana Šmatlavová vybrali najlepších študentov v celoškolskej súťaži. Celkovo súťažilo 12 študentov a študentiek.

      1. miesto: Bianka Sumegová, II.A
      2. miesto: Viera Šimová, II.D
      3. miesto: Soňa Jahvodková, I.AB

      Víťazom srdečne blahoželáme!

      PaedDr. Alena Potočníková

     • Oznámenie o voľnom pracovnom mieste

     • Stredná zdravotnícka škola, Hlboká cesta 23, Žilina zverejňuje nasledovnú informáciu o voľnom pracovnom mieste:

      Pracovné miesto: Upratovačka – zástup počas dlhodobej PN

                                   – pracovná doba od 12,00 do 20,00 hod.

      Druh pracovného pomeru: Hlavný pracovný pomer

      Termín nástupu: Ihneď

      Pracovný úväzok: plný -100%, 37,5 hodiny týždenne

      Kvalifikačné predpoklady: Neustanovujú sa

      Náplň práce: Upratovanie priestorov školy

      viac na: https://szshlbokaza.edupage.org/a/volne-pracovne-miesta

     • Hviezdoslavov Kubín 2022

     • Zraky mnohých z nás sa v týchto dňoch upierali najmä na Zimné olympijské hry v Pekingu, no po ročnej prestávke vynútenej pandémiou sa do našej školy opäť vrátila aj súťaž v umeleckom prednese poézie a prózy – Hviezdoslavov Kubín. Svoju pozornosť sme teda vo štvrtok 17. februára 2022 upierali najmä na našich šestnásť odvážnych recitátoriek a recitátorov, ktorí sa rozhodli zapojiť do školského kola súťaže. Porota si pozorne vypočula 8 súťažiacich v kategórii prózy a rovnako 8 súťažiacich aj v kategórii poézie. Rozhodovanie poroty bolo náročné, no napokon prinieslo nasledovné výsledky:

      Kategória poézie:

      1. miesto – Roman Krajčík, IV. B

      2. miesto – Barbora Lutišanová, II. E

      3. miesto – Lenka Macejíková, IV. F a Tamara Taranová, II. E

      Kategória prózy:

      1. miesto – Nikola Moravčíková, IV. AA

      2. miesto – Anna Sibilová, II. E a Tamara Švecová, I. E

      3. miesto – Vanesa Facunová, III. C a Natália Balvonová, I. AB

      Víťazom blahoželáme a prajeme im veľa šťastia v regionálnom kole Hviezdoslavovho Kubína. Ďakujeme všetkým, ktorí sa zapojili a obohatili nás umeleckým slovom. Veríme, že sa uvidíme i o rok. Tešíme sa tiež na nových účastníkov.

      Mgr. Magdaléna Štiffelová

     • PRAKTICKÁ SESTRA - ASISTENT

     • Parlament potvrdil PRAKTICKÚ SESTRU!!!

      Vládny návrh novely zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov prešiel hlasovaním v NRSR 17. 2. o 17:57.

      Z prítomných 136 poslancov hlasovalo za 106. Prijatá novela v § 27 mení názov povolania zdravotnícky asistent na nový názov PRAKTICKÁ SESTRA – ASISTENT. Úprava umožní pokračovanie aktuálneho študijného odboru na našich školách. Ďakujeme.

      viac na: http://aszssr.sk/2022/02/17/parlament-potvrdil-prakticku-sestru/

     • Oznámenie o voľnom pracovnom mieste - obsadené

     • Stredná zdravotnícka škola, Hlboká cesta 23, Žilina v súlade s § 84 zákona č.138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení  niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňuje nasledovnú informáciu o voľnom pracovnom mieste.

      Pracovné miesto – učiteľ všeobecno-vzdelávacích predmetov : matematika -informatika

      Kategória: učiteľ

      Podkategória: Učiteľ strednej školy

      Druh pracovného pomeru: pracovný pomer na dobu určitú – zastupovanie počas dlhodobej PN

      Termín nástupu: ihneď

      Pracovný úväzok: plný

      viac informácií na: https://szshlbokaza.edupage.org/a/volne-pracovne-miesta