• Exkurzia - Kysucká nemocnica v Čadci

     • Šestnásteho mája boli žiaci III. B triedy na exkurzii v Kysuckej nemocnici v Čadci. Počas prehliadky Fyziatricko-rehabilitačného oddelenia si vďaka ochote personálu mohli pozrieť a vyskúšať nielen Floating, ktorý prednedávnom preberali na vyučovaní, ale aj rôzne iné procedúry patriace k chodu tohto oddelenia. Spomedzi nich nás najviac zaujalo akupresúrne masážne lôžko CERAGEM, liečba BIOquantovým laserom a hydrogalvan, pretože sa s nimi žiaci doposiaľ nestretli. Podarilo sa nám získať cenné informácie a komplexný prehľad o prístrojovom vybavení oddelenia.

      Mgr. Zuzana Sinaková

     • Anglická súťaž SHAKESPEARE´S DAY

     • Dňa 30. 04. 2019 sa naše šikovné, umelecky nadané žiačky Lenka Macejíková (I.F) a Alžbeta Piovarčiová (III.E) pod dozorom pani učiteľky Mgr. Moniky Cvachovej zúčastnili okresného kola anglickej súťaže SHAKESPEARE´S DAY v krajskej knižnici v Žiline. Súťaž každoročne organizuje Súkromná stredná umelecká škola v Žiline v spolupráci s vydavateľstvom Oxford University Press a je určená pre žiakov stredných škôl.

      Tento rok sa súťažilo v šiestich kategóriách:

      Recitačná súťaž

      1. Recitácia textu anglicky píšuceho autora.
      2. Inscenácia/dramatizácia anglicky píšuceho autora.
      3. Interpretácia piesne v anglickom jazyku.
      4. Interpretácia vlastnej po anglicky napísanej tvorby.

      Výtvarná súťaž:

      1. plagát – na umelecké dielo s originálom v angličtine
      2. komiks – vlastná komiksová tvorba s anglickým textom.

      Žiačky z I.F a III.E našu školu reprezentovali v dvoch kategóriách:

      Lenka Macejíková – recitácia textu anglicky píšuceho autora.

      Alžbeta Piovarčiová – výtvarná súťaž – plagát.

      Dievčatám ďakujeme za skvelú reprezentáciu našej školy. Zo súťaže si na pamiatku odniesli účastnícke diplomy a odznaky. Veríme, že sa zúčastnia aj budúci rok.

      Mgr.Art. Petra Krištofíková

     • „Prevencia rakoviny hrubého čreva“

     • Národný onkologický program „Prevencia rakoviny hrubého čreva“ - Týždeň zdravej výživy.

      Žiaci 3.A v odbore asistent výživy propagovali význam zvýšenej konzumácie obilnín a strukovín v prevencii rakoviny hrubého čreva. Pripravili na degustáciu strukovinové nátierky a placky z ovsených vločiek s rôznymi semiačkami pre žiakov a zamestnancov školy.

      PK AV

     • Oznam - fotografovanie do ROČENKY ŠKOLY

     • Vážení pedagógovia, milí študenti!

      Budúci týždeň (13.05. -17.05.2019)  sa uskutoční fotografovanie tried do ROČENKY ŠKOLY, ktorú pripravuje Žiacka školská rada.

      Spomínané fotografovanie sa bude realizovať v záhradnej časti pred budovou školy.

      Posielame Vám časový harmonogram fotografovania jednotlivých tried. Zároveň Vás prosíme o striktné dodržiavanie uvedeného termínu a času. Viac informácií stiahnete tu..Fotografovanie_do_ROCENKY.pdf

      (Je potrebné, aby každá trieda prišla aspoň jednu minútu vopred).

      Ďakujeme!

      ŽŠR

     • A je to tu! - STROM LÁSKY

     • Konečne máme svoj „STROM LÁSKY“.

      Výsadba sa uskutočnila 07.05. 2019 v záhradných priestoroch našej školy.

      Ďakujeme všetkým, ktorí prišli podporiť  dobrú myšlienku.

      Žiacka školská rada

     • Trdielko

     • Dňa 07.05. 2019 sme osobne odovzdali finančný výťažok z akcie, ktorá sa koncom marca uskutočnila na našej škole – „BURZA KNÍH“.

      Spomínaný finančný výťažok vo výške 155 € sme venovali občianskemu združeniu TRDIELKO, ktoré pomáha ťažko chorým deťom a ich rodinám.

      Chceme sa poďakovať KAŽDÉMU, kto prispel na dobrú vec.

      Dúfame, že podobných akcií bude viac a my sa už teraz tešíme na našu budúcu spoluprácu.                                                                                          

      Ešte raz ďakujeme!

      Žiacka školská rada

     • „O najlepšieho zdravotníckeho asistenta“

     • Dňa 30.4. 2019 sa na našej škole uskutočnila súťaž „O najlepšieho zdravotníckeho asistenta“. Súťažiacimi boli študenti 3. ročníka ZDA. Každú triedu reprezentovali 2  žiaci a to z III. C Janka Kudláčová a Martina Žideková, z III. D Kristína Pazderková a Tereza Pilková a z III. E Valéria Hetflajšová a Katarína Uríková. Súťažilo sa v 5 disciplínach a to v obväzovej technike, v prezliekaní postele na čas, v poskytovaní prvej pomoci, v prevedení ošetrovateľskej starostlivosti o pacienta a nakoniec súťažiaci museli napísať test, ktorý pozostával z otázok zo ZKC, PYJ a AZD. Výhercami sa stali:

      I. miesto: Kristína Pazderková (III. D)

      II. miesto: Tereza Pilková (III.D)

      III. miesto: Janka Kudláčová (III.C)

      Víťazom i všetkým zúčastneným srdečne gratulujeme za ich pekné výkony a plné nasadenie.

      Mgr. Z. Koperová Valentová

     • Exkurzia v Nimnici

     • V piatok 3. 5. sa žiaci III. B triedy zúčastnili na odbornej exkurzii v kúpeľoch Nimnica. Absolvovali pobyt v soľnej jaskyni. Vyskúšali si pitnú liečbu minerálnou vodou a v sprievode odborného zamestnanca si prezreli  a niektorí aj vyskúšali kúpeľné procedúry ako oxygenoterapia, skupinová a individuálna inhalačná liečba. Tí odvážnejší si nechali aplikovať aj plynové injekcie. Našej pozornosti samozrejme neunikli priestory a prístrojové vybavenie pre kinezioterapiu, elektroterapiu, termoterapiu a hydroterapiu spolu s bazénom s minerálnou vodou. Exkurziu sme zavŕšili v kongresovej sále premietaním filmu o kúpeľoch, ich histórii a zaujímavostiach, ktorý bol spojený s výkladom.

      Mgr. Zuzana Sinaková

     • Orava Rescue Academy 2019

     • V dňoch 25.4. - 27.4.2019 sa Zuberci Západných Tatrách  Roháčoch  konalo  súťažné stretnutie študentov vysokých škôl a stredných škôl dennej a externej formy odboru zdravotnícky záchranár.

      Súťaž prebiehala v nočnej a celodennej etape. Zadania úloh prebiehali  aj v teréne, jednotlivé modelové situácie boli zamerané na precvičenie  kompletného vyšetrenia pacienta, správnu diagnostiku, diferenciálnu diagnostiku, správnu liečbu, zabezpečenie a stabilizáciu pacienta.

      Okrem toho bolo možné sa zúčastniť prednášok a aktívne aj workshopov.

      Stretnutia sa zúčastnili študenti II. P ZDZ  pasívne aj aktívne, aktívne  súťažili dve dvojčlenné posádky.

     • DEŇ ZEME

     • Dobrý deň! Pripravili sme si pre Vás EKO deň, plný zaujímavých aktivít, ktoré zamestnajú Vašu triedu!„DEŇ ZEME“

      Kedy? 24.04. 2019 /od 2. vyučovacej hodiny/ Ročníky: 1. a 2. ročníky Triedy: 1.AA/1.AB, 1.B, 1.C, 1.D, 1.E, 1.F, 2.AA/2.AB, 2.B, 2.C, 2.D, 2.E

      Témy na kresbu a projekt:1. Znečistené prostredie - a) ropa, benzín, odpad v mori

                                                                                          b) kyslé dažde

                                                                                          c) ako vplýva odpad na zvieratá v prírode

      2. Čisté prostredie - a)spotreba vody na človeka + celkový objem vody na Zemi.

                                       b)ekológia na Slovensku

                                       c)ako sa čistí voda

      Je nutné si doniesť kancelárske potreby (ceruzky, pastelky, fixky, nožnice, lepidlá), ktoré žiaci budú používať na tvorenie projektov – výkresy zabezpečí ŽŠR, ŽŠR zabezpečí materiál (odpadky a výkresy) na ďalšiu aktivitu, t.j. tvorba 3D modelov (potrebné je kvalitné lepidlo),

      Žiaci sa musia oboznámiť sa s témami (tiež niekoľko dní vopred), ktoré budú súvisieť s tvorbou projektov (pracuje na ňom celá trieda) alebo si môžu vybrať tvorbu kresby( pracuje žiak ako jednotlivec), ktorá tiež musí súvisieť s témou. Viac na: Den_zeme.docx(stiahni tu...)

     • Štúrov Zvolen

     • 16. apríla 2019 sa v spoločenskej miestnosti uskutočnila súťaž v rétorike Štúrov Zvolen. Zúčastnili sa jej žiaci 1., 2., a 3. ročníka.

      V prvej časti súťaže sme si vypočuli rečnícke prejavy na témy: Rýchle životné tempo, Medziľudské vzťahy, Osobná komunikácia, Ochrana životného prostredia, Každodenný stres, Správny výber školy/povolania. Spolu „rečnili“ sedemnásti súťažiaci.

      V druhej časti mali žiaci za úlohu vytvoriť slávnostný prejav pri príležitosti 60. výročia založenia Strednej zdravotníckej školy v Žiline. Viete, že najskôr sídlila v Sirotári na Mariánskom námestí? Jej história a poslanie majú dôležitý význam pre spoločnosť, preto sme dali priestor aj jej súčasným zdravotníkom, aby sa vyjadrili k jej kvalitám. J

      Odborná porota rozhodla o víťazoch:

      1. miesto: Mária Gáborová, III.D
      2. miesto: Ivana Zvrškovcová, III.C,  Beáta Ostrochovská, III.D
      3. miesto: Tereza Tencerová, I.AB,  Tereza Babiaková, I.F

      Ďakujeme všetkým za odvahu a pekné slovo!

      Mgr. Z. Palková a vyuč. SJL

     • Výberové konanie na nových členov ŽŠR

     • Dátum: 26.04. 2019

      Čas: 30 min. prestávka

      Miesto: učebňa č.202

      „Neváhaj a príď medzi nás!

      Ak si spoľahlivý, usilovný, vzorný žiak, tak ŽŠR je pre teba to pravé orechové.“

      Žiacka školská rada

     • Cena Ligy za duševné zdravie SR

     • Dňa 10.04.2019 v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca v Bratislave som ako koordinátorka zbierky Dni nezábudiek prevzala Cenu Ligy za duševné zdravie SR pre najúspešnejšiu mimobratislavskú školu v celoslovenskej zbierke Dni nezábudiek 2018.

      Zbierky sa zúčastnili triedy : IV.D, IV.E, IV.G, I.V

      Najúspešnejšia trieda : IV.E - vyzbierala 898,48eur

      Najúspešnejšími dobrovoľníkmi zbierky boli :

      1. miesto: Šimjaková Ivana IV.E, Rakovanová Adriána IV.E     
      2. miesto: Ťažká Martina IV.E, Šramková Lucia IV.E,  Sojková Veronika IV:G, Dupkalová Simona, IV.G
      3. miesto: Beliančinová Simona IV.E, Funtíková Dominika IV.E, Špániková Lucia IV.E, Sabová Ivana IV.E, Zemaníková Daniela IV.D, Grajciarová Denisa IV:D, Dišeková Alexandra IV.D

      Všetkým zúčastneným dobrovoľníkom ďakujem !!!!  

      Mgr. Mária Korbelová, koordinátorka zbierky

     • DEŇ NARCISOV 2019 – deň boja proti rakovine

     • Dňa 11. apríla sa žiačky študijného odboru diplomovaná všeobecná sestra zúčastnili finančnej zbierky  Ligy proti rakovine. Vďaka ich aktivite sa opäť ulice nášho mesta zaplavili žltými narcismi ako symbolmi podpory a spolupatričnosti s ľuďmi, ktorí bojujú s rakovinou.

      Vyučujúce odboru DVS

     • Empatická komunikácia s pacientom

     • Dňa 11. 04. 2019 sa uskutočnilo školské kolo projektovej súťaže z anglického jazyka pod názvom Empatická komunikácia s pacientom, ktorého sa zúčastnili vybraní žiaci 3.ročníka. Úlohou študentov bolo v krátkej scénke predviesť komunikáciu s pacientom a navrhnúť spôsob riešenia zdravotného problému pacienta z pohľadu svojho odboru.

      Víťazkami celej súťaže sa stali študentky z III.C – Rajčanová Kristína, Zvrškovcová Ivana, Žideková Martina.

      Porota udelila aj „cenu útechy“ študentkám z III.D – Babčianská Lenka, Balejová Terézia, Ďurkovičová Adriana.

      Všetkým súťažiacim ďakujeme za ich prezentáciu a víťazkám gratulujeme ! J

      Mgr. Monika Cvachová