• Žilinský deň zdravia

     • Dnes 21. septembra 2023 sa konalo podujatie pod názvom Žilinský deň zdravia, ktorého sa pravidelne zúčastňuje aj naša škola. Naši žiaci merali návštevníkom krvný tlak a vysvetľovali rizikové faktory hypertenzie, poučili o správnom postupe privolania rýchlej zdravotnej služby pri náhlych stavoch.

      Pomocou tukomera merali záujemcom obsah tukov v tele, radili v rôznych oblastiach výživy, či už v rámci zdravého - fyziologického stravovania, ale i v otázkach výživy pri konkrétnych ochoreniach tráviaceho traktu. Súčasťou poradenstva bol aj názorný výpočet kalorických hodnôt potravín.

     • Imatrikulačný sľub prvákov

     • Sľubujem pred týmto zhromaždením,

      že pre našu školu budem iba potešením,

      že sa budem učiť, poctivo študovať

      a do školy pravidelne a načas chodievať.

      Učiteľky a učiteľov budem vždy počúvať,

      na hodinách vedomosti poctivo naberať.

      Pred školou nebudem viac postávať zbytočne,

      pripravený čakať budem, kým houdina nezačne.

      ......

      A že našu školu radi máme,

      jej dobré meno zachováme.

      Tak na svoju časť sľubujeme!

     • Adaptačný týždeň

     • 4.9. zažili prváci dôležitý moment vo svojom živote. Žiaci vstúpili do novej školy, do obdobia, ktoré prináša veľa zmien. Vysporiadať sa s nimi vyžaduje určitú mieru úsilia žiaka. Tímy učiteľov v spolupráci so žiakmi vyšších ročníkov si pripravil na prvý týždeň školského vyučovania zaujímavý program, ktorého cieľom bolo zmierniť dopad potencionálnych adaptačných ťažkostí našich prvákov.

      Držíme žiakom prvých ročníkov palce v ich ďalšom procese adaptácie na našej škole.

      koordinátor Katarína Holienková

     • Slovenský Červený kríž

     • V rámci adaptačného týždňa sa žiaci prvých ročníkov mohli stretnúť aj so zástupcami Slovenského Červeného kríža, ktorí žiakom bližšie popísali činnosť Červeného kríža, jeho organizáciu, možnosti členstva, či zapojenia sa do humanitárnej činnosti, projektov, kurzov...

     • ...a môžeme začať...

     • Krátky zostrih z otvorenia školského roka 2023/24. V rámci otvorenia školské roka sme slávnostne otvárali aj vonkajšiu posilňovňu a Chill zónu (klubovňu školského parlamentu). 

     • Projekt Digitálny žiak - informácie pre žiakov 1. ročníka

     • Nová oprávnená skupina pre projekt Digitálny žiak sú žiaci prvého ročníka stredných škôl, primani a kvintáni osemročných gymnázií v školskom roku 2023-2024. Pozor, ich registrácia je možná len do 30.9.2023!

      Zároveň je do 30.9.2023 možné registrovať žiakov z ostatných cieľových skupín. Na informačnej stránke nájdete aktuálne informácie o stave projektu, aktuálne linky na webináre, súbory na stiahnutie, vrátane vzorových zmlúv a návodov.Linka je https://digiziak.sk/aktuality.html

      vedenie SZŠ Žilina

     • Slávnostné otvorenie vonkajšej posilňovne a Chill zóny

     • Vďaka úspešnému projektu „Podaj mi ruku“ sa podarilo školskému parlamentu pri Strednej zdravotníckej školy vybudovať klubovňu pod názvom Chill zóna, v ktorej sa budú stretávať nielen členovia školského parlamentu, ale radi privítajú medzi seba aj ostatných žiakov školy. Veríme, že sa v nej každý pozvaný návštevník bude cítiť príjemne, že tieto s láskou a odhodlaním vybudované priestory prinesú prínosné nápady a inšpirácie pre plánovanie množstva nových projektov, či akcií a poskytnú pohodlný priestor na relax spojený s novými zážitkami, priateľstvami a príjemnou atmosférou.

      Školský parlament odkazuje: „Nebojte sa zaklopať na dvere, budete vždy vítaní.“

      Strihaním stuhy sme slávnostne otvorili Vonkajšiu posilňovňu,  projekt realizovaný z grantového systému ŽSK „Vráťme šport do škôl“. Projekt Vychádzal z potrieb žiakov a sami žiaci spolupracovali na realizácii projektu, diskusiou a anketou sa podieľali na rozhodovacích procesoch a priamo realizovali terénne úpravy. Je našim veľkým želaním, aby realizovaný projekt zlepšil kvalitu trávenia voľného času a podporil záujem o pohybové aktivity žiakov našej školy, školského internátu, zamestnancov, ale aj školám, ktoré sa nachádzajú v okolí.

      Pani Mgr. Holienková, ktorá je autorom projektu sa všetkým prítomným prihovorila aj z pozície fyzioterapeuta: "Človek je stvorený pre pohyb, žiaľ, sedenie je výdobytok tejto doby, ktorý v takej miere ako ho užívame škodí zdraviu. Priaznivý dopad pohybu na organizmus je každému dobre známy. Uvedomme si aj  obrovský benefit toho, že sa pohyb vo tomto prípade odohráva v exteriéry. Prosím využime naplno potenciál tohto miesta.“

     • Slávnostné otvorenie školského roka 2023/24

     • Dnes sme slávnostne otvorili školský rok na Strednej zdravotníckej škole v Žiline za prítomnosti našich hostí. Privítali sme medzi nami poslancov a zamestnancov Žilinského samosprávneho kraja, členov rady školy a školského parlamentu. Menovite p. PhDr. Pekarčíkovú, riaditeľku odboru zdravotníctva, p. Ing. Gajdárovú z odboru školstva a pánov poslancov p. MUDr. Popluhára, p. Kaššu a keďže sme otvorenie vysielali naživo na našej facebookovej stránke, sledovať nás mohla aj  široká verejnosť.

      V novom školskom roku študuje na  našej škole takmer 600 žiakov. Vzdelávať a vychovávať ich bude 88 pedagógov a štúdium bude zabezpečovať 26 nepedagogických zamestnancov. Na škole máme akreditovaných 12 študijných a učebných odborov, ale v tomto roku je aktívne otvorených 5 z nich.

      Ako povedala pani riaditeľka vo svojom príhovore: „Na našej škole riešime mnohé projekty, máte vytvorené výborné podmienky. Plne zrekonštruovaný internát, školskú jedáleň a odborné učebne, ktoré zabezpečujú vynikajúce podmienky na vzdelávanie. Takže môžete byť na svoju školu právom hrdí. Najbližšie roky ste aj vy jej súčasťou a tvoríte jej príbeh. Čakajú vás roky, ktoré verím, že budú patriť k vašim najkrajším.

      Záznam zo slávnostného otvorenia si môžete pozrieť na: https://www.facebook.com/szszilina.sk/videos/271990082351703

       

     • Začiatok školského roka 2023/24

     • Slávnostné otvorenie školského roka 2023/24 sa uskutoční v pondelok 4. septembra 2023 o 9:00 hod.

      na školskom dvore.

      Po skončení slávnostného otvorenia budú mať žiaci 2. 3. 4.. ročníka  triednicke hodiny, na ktorých budú preberať učebnice (doniesť tašky).

      Žiaci 1. ročníka budú mať triednické hodiny od 8:00 hod. do 8:55 hod. (žiaci 1. ročníka prídu do vestibulu školy na 8:00 hod).

     • Oznam pre žiakov

     • Úradné hodiny počas prázdnin 9,00 – 10,00 hod.

      Prinesené tlačivá na dopravu potvrdzujeme od 24.8. do 25.8.2023 od 9.00 hod.  do 12,00 hod..  

      Vypísané tlačivo môžete zaslať poštou v priebehu prázdnin s obálkou so spätnou adresou a známkou, potvrdené tlačivo Vám zašleme na uvedenú adresu počas  prázdnin. Tlačivá neposielajte koncom prázdnin, pošta sa vám nemusí vrátiť do začiatku školského roka.