• Vitajte

    • Školský internát pri SZŠ Žilina

    • Školský internát ponúka okrem celoročného ubytovania žiakov stredných škôl aj možnosť príležitostného alebo celoročného ubytovania pre študentov vysokých škôl a pre verejnosť.

     Ponuka sa týka ubytovania v bunkovom systéme, dve trojposteľové alebo dve štvorposteľové izby sú prepojené sociálnym zariadením, v ktorom je sprchový kút, umývadla a samostatné WC. K dispozícii je kuchynka vybavená linkou, chladničkou, sporákom, mikrovlnnou rúrou. Práčovňa je vybavená pračkou a sušičkou. Školský internát má vlastnú WiFi sieť.

      

     Kontakty:

     Tel. kontakt: +421 911 305 680

     email: internat@szszilina.sk

     Adresa: Školský internát, Hlboká cesta 23, 010 01 Žilina

      

     Pozrite si priložené video.

   • Školský internát

   • Dňa 5. septembra 2022 sa po komplexnej rekonštrukcii uskutočnilo slávnostné otvorenie školského internátu pri SZŠ Žilina.

    Školský internát je výchovno-vzdelávacie zariadenie, ktoré je súčasťou Strednej zdravotníckej školy, Hlboká cesta 23, Žilina., v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja.

    Poskytuje výchovno-vzdelávaciu činnosť mimo vyučovania, ubytovanie a celodenné stravovanie žiakom  SZŠ a žiakom  iných stredných škôl.

    Školský internát spolu so školskou jedálňou tvoria súčasť komplexu budov Strednej zdravotníckej školy. Nachádza sa na tichej ulici v blízkosti stredných škôl a centra mesta.

    • Ubytovacia kapacita je 224 lôžok.
    • Počet výchovných skupín je 7- 8, pri naplnenej kapacite ŠI.
    • Systém ubytovania – bunkový, na každom zo 7 poschodí sa nachádza 8 trojposteľových a 2 prepojené štvorposteľové izby (3+1), spolu 32 lôžok na jednom poschodí.
    • Sociálnym zariadením, v ktorom je sprchový kút, umývadla a samostatné WC sú prepojené dve izby.
    • Na každom poschodí je pre žiakov zriadená kuchynka vybavená linkou, chladničkou, sporákom, mikrovlnnou rúrou a varnou kanvicou.
    • Na každom poschodí sa taktiež nachádza študovňa – spoločenská  miestnosť.
    • Dve z príručných miestností, ktoré sa nachádzajú na každom poschodí, slúžia ako práčovne. Sú vybavené pračkou a sušičkou pre potreby ubytovaných žiakov.
    • Celodenné stravovanie je zabezpečené v školskej jedálni, ktorá je prepojená so ŠI a školou.
    • Školský internát má vlastnú WiFi sieť.
    • Športová činnosť prebieha v telocvični, plážovom ihrisku a v areáli školského internátu.
    • Počas víkendov žiaci odchádzajú do miesta bydliska.
    • Výchovno-vzdelávacia činnosť

    • Výchovno-vzdelávacia činnosť sa uskutočňuje v čase mimo vyučovania a zabezpečujú ho vychovávatelia vo výchovných skupinách, podľa schváleného výchovného programu.

     Preferujeme uplatňovanie inovačných aktivizujúcich metód a foriem práce, aplikovanie tvorivo-humanistickej výchovy a koncepcie neformálneho vzdelávania s využitím IKT. Vytvárame rodinné prostredie, spolupracujeme so školami, vyučujúcimi ubytovaných žiakov a rodinou žiaka.

     stiahnuť:  Aktivity na školskom internáte 2023 (stiahnuť tu vo verzii ppsx...)

                     Pozrite si aktivity v roku 2023 na YouTube (kliknite sem)

  •